Після закінчення навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Молодший спеціаліст” та освітньо-професійним рівнем фахового молодшого бакалавра студенти мають можливість продовжити навчання за освітнім рівнем бакалавра з відповідного напряму підготовки на старших курсах Херсонського державного університету.


У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов.